Om

Välkommen! Kul att du tittar in. 


Efter att ha arbetat som grundskollärare på låg- och mellanstadiet i drygt 15 år bytte jag för fyra år sedan inriktning till att jobba som trä- och metallslöjdlärare. Jag arbetar 60% som grundskollärare på Växthusets skola i Gottsunda i Uppsala. 

Jag började arbeta med bloggen som ett redskap i undervisningen när jag arbetade som klasslärare. Som slöjdlärare har jag fortsatt med det.

En del av min tjänst har jag uppdrag som lokal IT-didaktiker på skolan. I den rollen får jag möjlighet att inspirera kollegor att använda digitala verktyg i undervisningen.

Retserande 40% arbetar jag som adjungerad adjunkt på Uppsala universitet. Där ansvarar jag för en bildkurs och har även undervisningsuppdrag där jag kan inspirera till användning av IT i undervisningen.

På den här bloggen skriver jag reflektioner kring mitt lärande med mina IT-glasögon. Jag skriver mer frekvent på min slöjdlärarblogg Slöjdpedagogen

Sidor som jag är ansvarig för eller inblandad i:
Slöjdpedagogen - en blogg där jag försöker få fatt i mitt lärande som slöjdlärare och slöjdare.
Slöjdsalarna - en blogg som visar vad vi arbetar med i slöjdsalarna på Växthuset
Frågvisa - elever på Växthusets blogg som bygger på idén om att man lär genom att ställa frågor. Arbetet med bloggen sker främst på de lektioner då jag samarbetar med klasserna en lektion varannan vecka. 
Fabulosis - ett bild- och skriväventyr av och med elever där du kan vara med
Ordskatten - dokumentation av skolans gemensamma språksatsning


Skapa en blogg i Blogger - en resurssida med instruktionsfilmer om hur man skapar en blogg i Blogger i det nya gränssnittet.
Pedagogen och nätet - en sida som presenterar min B-uppsats på IKTB på Uppsala Universitet. Uppsatsen är i form av en webbtidning och handlar om hur pedagogen bäst närmar sig nätet som ett redskap i undervisningen.Där inte annat anges är allt på bloggen skrivet, ritat eller fotat av mig, Elisabet Jagell, och licensierat under 


Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell Licens.